Vindla String Quartet

Vindla String Quartet är fyra stråkmusiker som alla tagit examen vid Musikhögskolan i Malmös musikerlinje, med en repertoar som når långt utöver gränserna för den klassiska stråkkvartetten. De ger dels konserter själva som stråkkvartett med mestadels klassisk repertoar, dels uppträder de tillsammans med andra artister. Med en osviklig känsla för tajming och ett tajt samspel skapar Vindla nya klangvärldar i samarbete med flera av Sveriges finaste musiker och artister. Bland samarbetena märks bland andra Magnus Tingsek, Linnea Henriksson, Nina Persson, Moto Boy, Albin Gromer och Big Fox.

Vindlas speldosa
Tvära kast mellan genrer har blivit något av Vindla String Quartets signum. Orädda tar sig kvartetten an allt från klassiska stycken till pop-stråk och skapar en naturlig mix av gammalt och nytt. Under rubriken Vindlas Speldosa plockar Vindla russinen ur kakan och bjuder på crème de la crème ur en rik och varierande repertoar. 

Vindla i Glaslandet – för barn

Välkomna till en uppochnervänd spegelvärld, ett magiskt schackbräde där helt andra spelregler gäller än den vi är vana vid. En interaktiv föreställning som bygger på en fri tolkning av Lewis Carrolls ”Alice i Spegellandet”.
- När vi varit ute och spelat konserter med Vindla har vi insett att den amerikanske minimalisten Philip Glass inte bara är en av våra favorittonsättare, han är även väldig populär bland barn i förskoleåldern. På våra konserter har barnen flockats runt scenen som i trans efter bara någon minut av Glass musik. Vissa har till och med försökt ta sig upp till oss, som för att komma närmare musiken. Vi vill ge barnen möjlighet att själva utforska och förlora sig i Glass repetitiva och rytmiska klangvärldar.
Vindla i Glaslandet riktar sig till barn i åldern 2 - 6 år. Vindla har med en barnrytmikpedagog som med rörelser, dans och andra fysiska uttryck vägleder barnen in i musiken och ger dem verktyg för att med alla sinnen kunna ta den till sig.

Vindla String Quartet är:
Caroline Karpinska, violin
Maria Bergström, violin
Elina Nygren, viola
Gerda Holmquist, cello

 

Kolla